REQUIEM za duszę śp. ks. Pawła Komborskiego

„Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis” – „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie: a światłość wiekuista niechaj im świeci”. Te znane nam wszystkim słowa najbardziej rozpowszechnionej modlitwy za zmarłych są zaczerpnięte z introitu tradycyjnej łacińskiej Mszy żałobnej. Teksty i obrzędy tej Mszy wyrażają w sposób bardzo wymowny błaganie Kościoła za cierpiących w czyśćcu.

W Narodowym Dniu Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” we Mszy żałobnej polecać będziemy duszę śp. ks. Pawła Komborskiego – Kapłana Niezłomnego. Continue reading

Czy reforma samorządu jest możliwa?

W dniu 4 sierpnia 2017 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Brzozowski Ruch Konserwatywny do Brzozowa zawitał Stefan Oleszczuk, legendarny burmistrz Kamienia Pomorskiego, starosta kamieński, doradca prezydenta ds. samorządu terytorialnego oraz od blisko 27 lat piewca idei wolnościowej. Szacowny Gość, jako niewątpliwy znawca przedmiotu, wygłosił prelekcję pod tytułem „Czy reforma Samorządu jest potrzebna?”. Continue reading

Nowy partner Brzozowskiego Ruchu Konserwatywnego

19679920_926134327525892_1712553531_nW ostatnią sobotę podpisaliśmy umowę partnerską z Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Rolników “Swojak”. Współpracować będziemy przy organizacji konferencji, odczytów oraz innych wydarzeń. Głównym celem naszego partnerstwa będzie popularyzowanie kryterium jakości polskich, w szczególności lokalnych produktów w procesie podejmowania decyzji o zakupie towaru przez konsumenta w ramach gospodarki wolnorynkowej. Ważnym elementem będzie udział naszej organizacji w akcji społecznej “Swój do swego po swoje”.