Przedstawiciel BRK w Komitecie Rewitalizacji

Informujemy, że prezes Zarządu Stowarzyszenia Jacek Janas został powołany do Komitetu Rewitalizacji jako przedstawiciel organizacji społecznej – naszego Stowarzyszenia – działającej na terenie gminy Brzozów. Wcześniej decyzją Zarządu prezes został oddelegowany do złożenia stosownej kandydatury. 
Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji jako reprezentacja BRK wpisuje się w realizowanie celu określonego w statucie: “urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego”.
Nie ukrywamy, że Projekt Rewitalizacji na obszarze gminy Brzozów jest zadaniem poważnym, który wymagać będzie ogromnego zaufania społecznego i czynnego zaangażowania mieszkańców. Zadaniem BRK jako organizacji społecznej jest słuchanie głosu osób zamieszkujących obszar objęty rewitalizacją i przedstawianie problemów mieszkańców w związku z realizacją poszczególnych projektów objętych programem Rewitalizacji.
Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy o Rewitalizacji Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 

Komitet Rewitalizacji powołany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *