REQUIEM za duszę śp. ks. Pawła Komborskiego

„Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis” – „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie: a światłość wiekuista niechaj im świeci”. Te znane nam wszystkim słowa najbardziej rozpowszechnionej modlitwy za zmarłych są zaczerpnięte z introitu tradycyjnej łacińskiej Mszy żałobnej. Teksty i obrzędy tej Mszy wyrażają w sposób bardzo wymowny błaganie Kościoła za cierpiących w czyśćcu.

W Narodowym Dniu Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” we Mszy żałobnej polecać będziemy duszę śp. ks. Pawła Komborskiego – Kapłana Niezłomnego.

Ks. Paweł Komborski w sierpniu 1943 r. złożył przysięgę organizacyjną AK i otrzymał pseudonim “Las”. Został kapelanem działających k. Kolbuszowej oddziałów AK i BCh. Wiosną 1946 r. ks. Paweł Komborski rozpoczął współpracę z konspiracyjnym Zrzeszeniem “Wolność i Niezawisłość”. Aresztowany został w nocy z 22 na 23 października 1950 r. przez funkcjonariuszy Sekcji V Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. Po zamknięciu śledztwa i półrocznym pobycie w izolatce, w zbiorowym akcie oskarżenia z dnia 7 czerwca 1951 r. ks. Pawłowi Komborskiemu zarzucono przynależność do „WiN” od 1945 r. do stycznia 1949 r., gromadzenie w tym okresie informacji stanowiących tajemnicę państwową i wojskową i przekazywanie dalej, kolportaż ulotek i gazetek organizacji. 27 czerwca 1952 r. Sąd skazał ks. Pawła Komborskiego na karę 10 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy ustawy o amnestii z dnia 22 lutego 1947 r. złagodzono karę więzienia o połowę, tzn. do 5 lat więzienia. Natomiast za przekazywanie wiadomości stanowiących “tajemnicę państwową” skazano go na 5 lat więzienia. Ostatecznie wymierzono księdzu karę łączną 8 lat więzienia.

Wyrazem uznania za całokształt jego działalności duszpasterskiej było nagrodzenie go godnością kościelną “expositorium canonicale” w 1967 r. (stąd powszechny u parafian zwrot „ksiądz kanonik”) i przywilejem noszenia rokiety i mantoletu w 1977 r.

W latach 1963-1990 Ks. Paweł Komborski sprawował urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Marcina w Przysietnicy.

Ks. Paweł Komborski zmarł w dniu 06.01.1998r. w Brzozowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *