REQUIEM za duszę śp. ks. Pawła Komborskiego

„Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis” – „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie: a światłość wiekuista niechaj im świeci”. Te znane nam wszystkim słowa najbardziej rozpowszechnionej modlitwy za zmarłych są zaczerpnięte z introitu tradycyjnej łacińskiej Mszy żałobnej. Teksty i obrzędy tej Mszy wyrażają w sposób bardzo wymowny błaganie Kościoła za cierpiących w czyśćcu.

W Narodowym Dniu Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” we Mszy żałobnej polecać będziemy duszę śp. ks. Pawła Komborskiego – Kapłana Niezłomnego. Continue reading