Rzeź niewinnych drzew

„Czymże jest wolność? Jest to pewna właściwość człowieka, właściwość natury ludzkiej, polegająca na zdolności do świadomego wybierania. Warto zwrócić uwagę na naturalny a nie zadekretowany charakter tej właściwości. Człowiek może wybierać nie dlatego, że jakaś władza ...

Monopol na dobroczynność

„Świat nie jest sprawiedliwy” lub „życie nie jest sprawiedliwe”. Te zdania niejednokrotnie wypowiedział każdy z nas z nutą zrezygnowania lub rozgoryczenia w głosie. Sprawiedliwość jest podstawową wartością i jedną z ważniejszych potrzeb człowieka. Jeżeli w przeróżnych syt...

Czy wizja państwa fundowana nam obecnie zgadza się z wartościami, które są podstawą naszej cywilizacji?

Do wszystkich tych zwolenników prymatu dobra ludu pracującego miast i wsi popularnie zwanego kolektywem, którzy w przekonaniu swojej niezachwianej “prawicowości” myślą tylko o linczu na mnie, gdy wskazuję, że liberalizm (oczywiście rozumiany prawidłowo) ma swoje umocowanie w etyce chrze...