„Możesz wesprzeć  Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na nasze konto bankowe, tytułem „darowizna na cele statutowe”. Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na podstawową działalność statutową.

Dane do przelewu:

Nazwa i adres posiadacza rachunku:

Stowarzyszenie Brzozowski Ruch Konserwatywny

Brzozów ul.Rynek 5, 36-200 Brzozów

Numer konta:

75864211132011933103360001

Nazwa banku:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy o. Brzozów,  ul. Mickiewicza 26, 36-200 Brzozów

Tytułem:

“Darowizna na cele statutowe”